November 27 2013

Afgelopen twee weken waren erg bijzonder.

En dat komt omdat ik met de Proeverij voor Effect en een gastcollege aan de Fontys Hogeschool HRM en Psychologie (in novenmber) twee nieuwe mijlpalen mag toevoegen aan mijn professionele loopbaan.

De hartverwarmende reacties van de deelnemers aan deze twee bijeenkomsten als dank je wel voor de eye-openers, versterken mijn gevoel van euforie en geven mij tegelijkertijd een diep rustgevoel. Euforie en rust dat het beoogde effect daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ik vond het geweldig om te merken dat ik – door een unieke combinatie van bestaande theorieën en oprechte betrokkenheid – een stukje toegevoegde waarde heb kunnen bieden. Dat van een toegevoegde waarde weet ik eigenlijk al lang. Maar ik ben een tijd op zoek geweest naar de verbinding en de vorm er van.

Een kritisch stemmetje in mij bleef maar zeggen: weet je zeker dat het niet al gedaan wordt op deze manier? Wat is de vernieuwende waarde? Waarom is het eigenlijk zo bijzonder? Nu – mede dankzij de feedback van de deelnemers – weet ik meer dan ooit: ik heb iets te bieden dat in zijn combinatie uniek is en dat mensen op een bijzondere manier inzichten verschaft in het ontstaan en het voortbestaan van (gedrags)patronen, handreikingen geeft om structuren te ontkrachten en bewustwording op gang brengt hoe beïnvloeding werkt en wat de meerwaarde is van het veranderen van je perspectief. Alle deelnemers van harte bedankt voor dit inzicht!