May 08 2014

De middle manager als spil.

Reorganisaties, bezuinigingen, fusies… elke dag zijn ze in het nieuws. Dat de crisis een enorme impact heeft op organisaties en mensen behoeft geen betoog meer. Maar dat de meeste druk vaak op de schouders van het middle management terecht komt is nog een onderbelicht probleem. Dat weet ik uit ervaring.

Ik zet me in om deze leidinggevende laag te versterken. Door ze bewust te maken van hun rol en positie, hen een stem te geven richting de leiding en ze klaar te stomen voor (het managen van) de werkvloer.

Vaak wordt er in een organisatie op centraal niveau van alles bedacht en de organisatie ingestuurd. De middle manager moet het vervolgens voor elkaar zien te krijgen op de werkvloer. In de meeste gevallen kan hij het wel – want leidinggeven in tijden van verandering is zeker te leren – maar je moet er ook de kans voor krijgen.

Interpersoonlijke kwaliteiten

In tijden van verandering gaat het vooral over de interpersoonlijke kwaliteiten: hoe leg je de verbinding, hoe win en behoud je het vertrouwen, hoe transparant ben je over de intenties, hoeveel oog heb je voor de bron van de weerstand en kun je deze vervolgens ombuigen.

Het vraagt flexibiliteit en wendbaarheid. Om dat te kunnen moet je als leidinggevende vooral jezelf goed kennen en weten waar je staat, maar ook waar je heen gaat. Juist hierom is het belangrijk dat de organisatieleiding de managers vaker maar vooral ook eerder betrekt bij de te varen koers. Dat er ruimte wordt gemaakt voor persoonlijke (leiderschaps)ontwikkeling, de uitwisseling van ervaringen en meedenken op beleidsniveau.

Mijn pleidooi: geef de middle manager een stem!