March 18 2014

Het vlindereffect: hoe iets kleins een groots effect kan hebben.

In de jaren zestig experimenteerde meteoroloog Edward Lorenz in zijn computermodellen, waarmee hij het weer wilde voorspellen. Hij voerde steeds andere gegevens in over de atmosfeer (druk, temperatuur, windrichting) en het programma berekende vervolgens het resultaat. Hij ontdekte – terwijl hij de getallen zou afronden – dat een uiterst klein verschil in de invoerwaarden al snel een enorme afwijking in de uitkomst tot gevolg zou hebben.

Deze gevoelige afhankelijkheid van startcondities werd bekend als het vlindereffect: een vlinder voor de kust van Europa hoeft maar één keer met zijn vleugels te klappen en die minieme turbulentie in de atmosfeer kan binnen enkele maanden een orkaan in de Caribische Zee veroorzaken.

Onvoorspelbaar

Het fenomeen dat bekend is geworden als het vlinder-effect is de reden waarom het zo moeilijk is om het weer voor vier of vijf dagen vooruit te voorspellen. Het leven van de mens is net zo moeilijk om te voorspellen. Kleine gebeurtenissen kunnen later grote gevolgen hebben. Dit geldt ook zeker voor menselijk gedrag en het effect daarvan op zijn omgeving.

Iedere gedachte, ieder woord en iedere handeling kan op een subtiele wijze doorkaatsen in de omgeving, op manieren die we meestal niet zien. Het is te vergelijken met een steen die in het water wordt gegooid, welke een serie kringen veroorzaakt in de vijver. Wanneer het op de plek waar de steen is gegooid alweer rustig is, komen de golven pas aan bij de oever.

Wat je ook doet, je hebt altijd impact op jouw omgeving, de wereld om jouw heen. Je bent altijd de oorzaak van gevolgen. Gevolgen die misschien onzichtbaar zijn voor jou, maar wel zichtbaar voor anderen.

Jouw acties, groot en klein, hebben invloed op alles wat is. Soms bereik je ogenschijnlijk weinig, maar heb je veel veroorzaakt. Je weet nooit hoe groot jouw invloed is geweest, maar een ding is zeker: je hebt invloed gehad. Dus wees de vlinder en wees je bewust van de invloed van jouw eigen gedrag en pak de verantwoordelijkheid die hiermee samenhangt.

Ik ben er van overtuigd dat wanneer voldoende mensen naar dit principe handelen dit de levenskwaliteit sterk kan verhogen. Hiervoor zet ik me in en geef ik mensen inzicht in het effect van hun gedrag!