December 08 2014

Onderschat de kracht van woorden niet.

‘Het woord is de macht tot scheppen die je hebt. Door middel van je woord geef je uiting aan jouw creatieve vermogens. Ongeacht de taal die je spreekt, wordt jouw bedoeling duidelijk door het woord. Het woord is niet slechts een klank of een geschreven symbool. Het woord is macht. Het is de macht die je hebt om je te uiten, te communiceren en om te denken.’ Don Miguel Ruiz

De interactie tussen mensen – en alles wat daarin mis kan gaan – boeit me enorm. Communicatie gaat over deze interactie. Het valt me vaak op dat opvoedings- en onderwijsproblemen, problemen met de partner en problemen met collega’s en het leiding geven aan anderen blijken meestal communicatieproblemen te zijn. De moeilijkheden worden ofwel veroorzaakt doordat we op een verkeerde manier op elkaar reageren, ofwel doordat we een probleem van geheel andere oorsprong proberen op te lossen door wederzijds begrip, maar daarmee het probleem niet alleen niet oplossen, maar zelfs nog verergeren!

Wat we ons vaak niet realiseren is het verschil tussen wat het woord is en wat het woord doet. Zoals Don Miguel Ruiz zegt: ‘Iedereen is een tovenaar en we kunnen met ons woord anderen beheksen of bevrijden van een boze vloek. Voortdurend begoochelen we elkaar met meningen. De macht van het woord wordt compleet misbruikt. We gebruiken het woord om te vloeken, te beschuldigen, te kwetsen, te vernietigen. We moeten leren begrijpen. Gebruik het woord op de juiste wijze. Gebruik het woord om anderen deelgenoot te maken van jouw liefde. En begin bij jezelf. Vertel jezelf hoe mooi en goed je bent. Vertel jezelf hoezeer je jezelf lief hebt. Gebruik het woord om alle overtuigingen over jezelf die je doen lijden op te ruimen. En wees onberispelijk in jouw woorden. ‘ Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Ik draag mijn steentje bij door mezelf en anderen bewust te maken van de macht van het woord, maar vooral ook inzicht te verschaffen hoe je woorden en overtuigingen (over jezelf, anderen en de wereld) kunt ontkrachten!