July 26 2013

Over hoe lastig het is om het effect in woorden te vangen.

Zoals eerder aangekondigd gaat begin september de vernieuwde website van ‘mijn’ Instituut voor Effect online. Achter de schermen (ondanks de tropische temperaturen) wordt er hard gewerkt aan een nieuwe lay-out (het wordt echt anders, met behoud van de huidige eigen uitstraling), een aanbod dat gerangschikt is aan thema’s en een duidelijke verwoording van het onderscheidend vermogen van IvE.

Maar hoe laat ik de bezoekers met woorden ervaren wat de kracht van het versterkende effect kan zijn? Ik blijf het ontzettend moeilijk vinden om tastbaar uit te leggen welke toegevoegde waarde ik kan bieden aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik weet en hoor telkens van mijn klanten terug dat door mijn aanpak, die multimethodisch is en gebaseerd is op een eigen visie op leren en ontwikkelen, mensen tot structurele verandering in zichzelf en de eigen omgeving komen. Ik heb in ieder geval besloten mijn aanbod te rangschikken in drie thema’s: persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling, om bezoekers duidelijk te maken op welke gebieden zij ondersteuning kunnen verwachten.

Het aanbod is dus gericht op:

• individuen die belemmeringen ervaren in het (dagelijks) functioneren en in het contact met anderen en/of die in kaart willen brengen wat hun drijfveren zijn en hoe zij hun doelen kunnen bereiken;

• managers/leidinggevenden die tegen vraagstukken aanlopen omtrent persoonlijk functioneren en/of leiderschap;

• teams (in het bijzonder managementteams) die beter willen (leren) samenwerken en/of effectiever willen functioneren in het team.

Daarnaast komt er een mogelijkheid om je aan te melden voor onze nieuwsbrief, die acht keer per jaar gaat verschijnen. Mijn ambitie is nog steeds: zoveel mogelijk mensen het versterkende effect laten ervaren! Met de nadruk op ervaren.