July 04 2014

Reflectie: in gesprek met jezelf.

De zomer is een mooie periode voor reflectie en voor het overwegen van nieuwe stappen. Doordat alles en iedereen een stapje langzamer lijkt te gaan in die periode, ontstaat er ruimte om terug te denken en te overzien, na te denken over jezelf en jouw gedrag. Om te begrijpen en te analyseren, daar betekenis aan te geven en daarvan te leren. Maar waarom is reflecteren zo belangrijk?

Reflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt. Je staat niet alleen stil bij je manier van handelen, maar vooral bij hoe je reageert in bepaalde situaties en hoe dat voelt. Een belangrijk onderdeel van reflectie is het onder de loep nemen van je eigen gevoel.

Vaak reageren we vanuit een eerste impuls op een situatie of op bepaald gedrag van anderen. We denken dus niet na voordat we iets doen, maar doen dit op basis van emoties. Of we reageren sterk vanuit vooringenomen standpunten en overtuigingen zonder dat we dit in de gaten hebben. Door reflectie vergroot je jouw zelfkennis en wordt je je bewust van de emoties en diepliggende veronderstellingen die in bepaalde situaties bij jou een rol spelen. Dit inzicht leidt wederom tot beter begrip van jezelf en eventueel tot herzien van jouw gedrag.

Neem dus de tijd en ruimte in de zomer om na te denken over jezelf en jouw gedrag. Het is niet altijd makkelijk om objectief naar jezelf te kijken. Bovendien heb je vaak ‘blinde vlekken’ of ben je niet in staat om alleen tot de kern door te dringen. Zoek dan iemand die goed kan luisteren en de juiste vragen kan stellen. Het moet iemand zijn die je vertrouwt of juist iemand die je niet goed kent. Vreemden zien ons vaak zoals we zijn en niet zoals zij willen dat wij zijn.

Voel je welkom als je denkt dat ik de rol van deze vreemde voor jou kan spelen!