September 04 2013

Teamwork: en toen was er een nieuwe website!

September is voor mij een feestmaand: het is de geboortemaand van ‘mijn’ Instituut voor Effect. Dit jaar is het feestje compleet door de vernieuwde website en de #proeverijvooreffect. Dit alles was niet mogelijk geweest als ik niet gesteund en gestimuleerd werd door een aantal mensen. Deze blog gaat over teamwork en dankbaarheid.

Volgens Wikipedia kunnen sommige zaken onmogelijk door één persoon tot een goed einde worden gebracht. Grote doelstellingen vereisen vaak dat mensen moeten samenwerken, dit is dan teamwork. Ik heb inderdaad een grote doelstelling: zoveel mogelijk mensen inzicht geven in hoe structuren hun gedrag bepalen, ze leren deze te doorbreken en zeggenschap te nemen over het eigen handelen. Ik wil mensen met zichzelf en anderen in verbinding brengen – daar ben ik goed in. Maar de grote uitdaging blijft: hoe bereik ik al die mensen en hoe maak ik hen duidelijk wat ik te bieden heb? Daar komt een team bij kijken dat mij helpt om de grote doelstelling en droom te realiseren. Ieder met zijn eigen expertise. Mijn grote dank gaat uit naar:

Lotte Creugers (PR- en communicatiespecialist) die het hele proces monitort, teksten redigeert, sociale media beheert, maar vooral meedenkt en meeleeft op een onbetaalbare manier;

mikken & klikken (mediabureau) die kritisch en professioneel met mijn ideeën voor de nieuwe website aan de slag zijn gegaan en een vertaalslag hebben gemaakt die mijn verwachtingen te boven komt;

• Sten Petersen (fotograaf) die de boodschap in beelden heeft gevangen zoals niemand anders die ik ken het kan.

Naast dit team van professionals zijn er natuurlijk ook de stille bondgenoten. Met stip voorop mijn man Henny Engelaar. Hij en ik zijn een goed team en ook in dit geval heb ik veel te danken aan zijn onvoorwaardelijke ondersteuning, maar ook aan zijn kritische blik. En dan zijn er nog diegenen die oprecht betrokken zijn en met belangstelling alle ontwikkelingen volgen. Bedankt allemaal uit het diepste van mijn hart!