October 06 2014

Vandaag zorgen we voor de problemen van morgen.

Vaak begrijpen we niet waar onze problemen vandaan komen; terwijl we alleen maar hoeven te kijken naar onze eigen oplossingen voor andere problemen in het verleden. Of we het beseffen of niet – maar we zitten gevangen in structuren en patronen die we zelf hebben geschapen. Oplossingen die alleen maar de problemen van het ene deel van het systeem naar het andere verschuiven dragen niet bij tot blijvende verandering.

Het volgende verhaal illustreert wat ik bedoel. ‘Er was eens een koopman in tapijten die zag dat er in het midden van zijn mooiste tapijt een grote bult zat. Hij trapte met zijn voet op de bult om hem weg te krijgen – en met succes. Maar de bult kwam verderop weer tevoorschijn. Hij sprong weer op de bult en die verdween – voor eventjes, tot hij alweer ergens anders opdook. Steeds maar weer sprong hij, het kleed vertrappelend en verfrommelend van ergernis; totdat hij tenslotte een hoek van het kleed oplichtte en er een woedende slang onder vandaan gleed.’

Fundamentele verandering van een situatie of een bepaald gedrag begint met het onder ogen zien van het probleem: waar komt het vandaan, waarom is het ontstaan en wat lijkt het op te lossen. Om van daaruit te kijken hoe je het structureel kunt aanpakken…