May 08 2013

Het belang van een voortraject bij team-ontwikkelprocessen

Onlangs kreeg ik weer een verzoek om een managementteam te begeleiden. De belangrijkste vraag hierbij is hoe het MT de organisatie effectiever kan managen en hoe zij alle neuzen dezelfde kant op krijgen en met één gezicht naar buiten kunnen treden. Tijdens het schrijven van een plan hiervoor, realiseerde ik me dat ik – geheel vanuit mijn eigen ervaring en visie – veel belang hecht aan het intakegesprek en een voortraject.

Het eerste (intake)gesprek met de opdrachtgever – meestal de directeur – probeer ik zo vooringenomen en onvoorbereid (lees: zonder me te verdiepen in context en organisatie) mogelijk in te gaan. Ik nodig de persoon uit om het verzoek vanuit zijn eigen perspectief, visie en wensen te schetsen. Ik luister met alle zintuigen naar zijn verhaal en stel op gezette tijden een verhelderende vraag. Op deze manier krijg ik een gevoel bij wat er zich afspeelt binnen de organisatie en waar ik mijn expertise kan inzetten. Vaak heb ik al snel voor ogen wat de juiste stappen en interventies voor deze organisatie zijn. Mijn grootste valkuil hierbij is om op zo’n moment niet alles meteen te willen (moeten) invullen. Ik geloof namelijk in de kracht van co-creatie en zelf de verantwoordelijkheid nemen binnen het proces. En dat betekent dat het betreffende team zelf, gezamenlijk, gaat bepalen hoe hun traject eruit gaat zien. Maar natuurlijk ben ik er om ze hiermee te helpen.

De kracht van het voortraject
Het voortraject bestaat uit twee fases: individueel en in team. Hierdoor krijg ik breed inzicht in hun zelfbeeld, maar ook hoe zij over elkaar en over de onderlinge verhoudingen en de samenwerking denken. Daarnaast deel ik graag een aantal keer mee aan het reguliere teamoverleg. Aan de hand van deze gegevens organiseer ik de eerste groepsbijeenkomst, wat ook uit twee delen bestaat.

Het eerste deel gaat over de dominante interactiepatronen binnen het team. Daarnaast wordt er gereflecteerd op de eigen managementstijl en wordt elk teamlid zich bewust van het eigen gedrag en het effect hiervan op anderen. Het tweede deel bestaat uit een aantal methoden en modellen over teamdynamiek, rollen en posities, teambuilding en persoonlijk meesterschap. Er wordt dan gezamenlijk besloten hoe het hoofdtraject er uit komt te zien. Het team is overigens vrij om te beslissen of dit vervolgtraject wel of niet met mij wordt vormgegeven. Maar ze zijn wel eigenaar geworden van hun eigen proces en dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het slagen daarvan. Daarom hecht ik belang aan het voortraject; het vormt de basis voor ontwikkeling en verandering.

Daarna gaan we pas echt aan de slag met het verwerven van nieuwe inzichten en het aanleren van verschillende vaardigheden, waarbij het formuleren van een gemeenschappelijk doel, een visie, eensgezindheid over de samenwerking en de vraag wat ieder persoonlijk hieraan kan bijdragen centraal staan. Zo doende zet ik een beweging op gang, met respect voor de individuele eigenheid en het teamproces, met de nadruk op de kracht van gezamenlijkheid!

Leave a Comment