May 15 2013

Mens, ga je uiten!

Ik ben deze dagen bezig met het ontwikkelen van een nieuw aanbod voor het Instituut voor Effect. Het nieuwe zit hem niet alleen in de boodschap en de inhoud: het gaat nog steeds over het leren herkennen van patronen en over manieren vinden om (gedrags)verandering te bewerkstelligen, met blijvend effect. Maar het nieuwe aanbod betreft juist de vorm of de manier waarop we dit gaan doen. Namelijk door meer aanspraak te doen op de creatieve vaardigheden – want creativiteit schuilt in elk mens – en om mensen te stimuleren zich te uiten.

Het woord creativiteit is afgeleid van het Latijnse creare, dat scheppen betekent. Ik heb het dus niet over bijzondere gaven of artistieke en kunstzinnige talenten, maar over de scheppingskracht die creativiteit kan bieden. Het vormgeven van je eigen bestaan is een creatieve daad. Dit geldt ook voor de expressie van je gevoelens.

Mensen hebben over het algemeen de behoefte om zich te uiten, om vorm te geven aan wat zij voelen. Een mens hoeft zich niet altijd te berusten op de situatie zoals hij zich voordoet, maar kan een andere vorm geven aan zowel zichzelf als aan de situatie. Herkenning, verandering en beweging zijn hierbij centrale begrippen. De verandering kan zich bijvoorbeeld binnen de persoon zelf afspelen, door het verwerven van nieuwe inzichten, maar ook door zich open te stellen voor invloeden van buitenaf. Daarnaast kan verandering ook te maken hebben met de relatie tussen de persoon en de omgeving. Dit gebeurt als iemand zijn omgeving met nieuwe ogen leert zien, nieuwe mogelijkheden ontdekt of ervaringen op een andere manier ordent en interpreteert.

Ik wil mensen dus nog meer dan voorheen gaan begeleiden in het doorlopen van een creatief proces, waardoor iemand zelf nieuwe betekenis aan de werkelijkheid leert te verlenen. En het belangrijkste doel is dat het proces leidt tot verschillend handelen dan voorheen.

Leave a Comment