June 20 2013

Mensen maken de organisatie.

Geregeld raak ik verwikkeld in gesprekken over het wel of niet doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie. Mijn stellige overtuiging – gevoed door onderzoeken en gestoeld op jarenlange ervaring – is dat je een organisatie niet kunt veranderen als je niet bereid bent tijd, energie en geld te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Mensen (medewerkers) zijn gewend om een organisatie te zien als een ding. Ik zie een organisatie als een interactiepatroon; in feite is elke organisatie het product van het denkwerk en de interactie van zijn leden. De kwaliteit van de relaties tussen mensen en medewerkers zie ik als een fundamenteel element voor de resultaten van het bedrijf. Ik heb, al enige tijd geleden, ingezien dat een organisatie zich samen met haar mensen ontwikkelt. Organisaties kunnen namelijk pas leren en wijzer worden wanneer hun leden (medewerkers) blijven leren en wijzer worden.

De drijvende kracht achter elk aspect van het bedrijfsleven is de mens. Als de werknemers onvoldoende gemotiveerd zijn groei en ontwikkeling tot hun persoonlijk doel te maken, dan zal er eenvoudigweg geen groei en ontwikkeling plaatsvinden. Medewerkers moeten kunnen voelen dat hun management staat voor persoonlijke ontwikkeling, pas dan zullen ze enthousiasme, belangstelling en betrokkenheid tonen. Het effect is dat zij dan zelf de stuwende kracht achter elke verandering worden!

 

Leave a Comment