May 01 2013

Sawa bona: ik zie u.

Ik ben lid van de Associatie voor (Onderwijs)Consultancy en regelmatig ontmoeten wij elkaar en hebben we een gezamenlijke werkdag: we nodigen sprekers uit bij een bepaald thema en vanuit hier werken we samen aan kennis- en ervaringsverrijking. De laatste keer was Louis Steeman te gast, hij heeft jarenlange ervaring op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Tijdens deze dag heeft hij veel van zijn kennis en wijsheid met ons gedeeld, in het bijzonder over de kracht van authenticiteit.

Die dag vielen er voor mij een aantal puzzelstukjes op zijn plek. Ik heb diverse onderwerpen en thema’s, die mij intrigeren, met elkaar kunnen verbinden en in een groter geheel kunnen plaatsen. Er is één boodschap die me in het bijzonder is bijgebleven: het belang van het erkennen van jezelf als persoon, mijn eigen ‘ik’, in eerste instantie door jezelf en daarna door jouw omgeving. Gezien worden is van essentieel belang voor het besef van jouw eigen authenticiteit en autonomie, jouw plek op deze wereld en de bijdrage die je hieraan levert.

Sawa Bona
Bij de stammen van het noordelijk Natal in Zuid-Afrika is de begroeting – het equivalent aan het Nederlandse ‘hallo’ – sawa bona, wat zoveel betekent als ‘ik zie u’. Het antwoord daarop is sikhona – ‘ik ben hier’.

De volgorde in dit begroetingsritueel is belangrijk: pas als je mij ziet, besta ik. Ik vind dit geweldig omdat het ontzettend raakt waarin ik geloof. Namelijk dat interactie tussen mensen en de relaties die zij aangaan ze maken tot wie ze zijn. En ook omdat het een dieperliggende verbondenheid suggereert: Een mens wordt pas een mens door andere mensen

De dag waarop mij dit allemaal duidelijk werd moesten we ook – nadat we ‘gezien waren’– de volgende zin afmaken:
‘Ik ben van betekenis voor anderen en de wereld, en wel hierom’
Mijn invulling hierop is: ‘Ik ben van betekenis voor anderen en de wereld, en wel omdat ik mensen met zichzelf en elkaar in verbinding breng’. Ik ben in staat om jou te zien en je te laten ervaren dat je gezien wordt. En dat is mijn grootste kracht!

Leave a Comment