June 06 2013

Tijd om te kiezen!

Kiezen is iets anders dan wensen. Want: ‘ik wil’ is passief en ‘ik kies’ is actief. Iets willen betekent dat je iets wil hebben wat je momenteel nog niet hebt. Iets kiezen betekent dat we de keuze hebben, dat we uit kunnen kiezen wat we werkelijk willen.

Ik las laatst een geweldige uitspraak die ik graag met jullie wil delen. De arts en auteur George Sheehan zei tijdens een conferentie in 1979: ‘Behalve eeneiige tweelingen, is iedereen een unieke gebeurtenis die zich nooit zal herhalen. Al zouden uw ouders een miljoen maal de liefde bedrijven, dan zouden ze nog niet hetzelfde genetische patroon produceren. U bent de enige kans voor uw unieke bijdrage. Richt u zich naar de verwachtingen, rollen en regels van anderen? Bent u wie u denkt dat u zou moeten zijn? Of laat u zichzelf gebeuren?’

Zichzelf laten gebeuren…een mooie formulering en voor mij heeft dit alles te maken met keuzes maken. Het gaat erom dat je regelmatig naar jezelf kijkt, naar waar je mee bezig bent en dan bedenkt: is dit nou wat ik werkelijk wil? Kan dit beter en zo ja hoe? Welke keuzes moet ik maken en ben ik daartoe in staat?

Een persoonlijke visie en zelfkennis (drijfveren, waarden, valkuilen, structuren) helpen je om uitvoering te geven aan de keuzes die je hebt gemaakt. Maar je moet zelf kiezen, anders wordt er voor jou gekozen. Dus…het is tijd om te kiezen! En als je daarover wil sparren, dan weet je me te vinden.

Leave a Comment